O mnie

Krzysztof Majsnerowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem KO 737.

Read More

Zakres usług

Porady prawne.
Reprezentowanie przed sądami powszechnymi.
Reprezentowanie przed organami administracji publicznej.
Reprezentowanie przed organami podatkowymi.

Read More

Działalnośc pro bono

Pro bono (łac. pro bono publico – dla dobra publicznego) – określenie oznaczające usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym, szczególnie dla osób, których na te usługi nie stać.

Read More

Problematyczna współwłasność – jak ją znieść?

Problematyczna współwłasność – jak ją znieść? Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Niepodzielność wspólnego prawa oznacza, iż żadnemu ze współuprawnionych nie wydziela się fizycznie przysługującej mu części rzeczy. Każdy współwłaściciel dysponuje wszystkimi atrybutami prawa własności w stosunku do całej rzeczy, niezależnie od wielkości własnego udziału. Przedmiotem wspólnego prawa jest, co do zasady, jedna […]

Read More

O spadkach

Parafrazując Benjamina Franklina: „w życiu pewna jest śmierć i podatki”. Podatki zostawmy na bok i zajmijmy się śmiercią, a konkretnie jednym z jej prawnych następstw – spadkiem. Spadek jest bowiem tą rzeczą, która od zarania dziejów związana jest ze śmiercią. Spadek może przysporzyć nie tylko korzyści materialnych, ale też kilku niemiłych „niespodzianek” związanych z pozostawionymi […]

Read More