O mnie

Radca Prawny Krzysztof Majsnerowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wpisanym na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Koszalinie, pod numerem KO 737. Od 2009 roku pełnifunkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, gdzie orzeka w sprawach związanych z podatkami; opłatami lokalnymi, adiacenckimi i planistycznymi; zezwoleniami na zajęcie pasa drogowego i wycinkę drzew, a także rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. W 2009 roku zdał egzamin komorniczy i został wpisany na listę asesorów komorniczych.