Prawo cywilne

– własność i współwłasność (nabycie i ochrona)

– zasiedzenie

– użytkowanie wieczyste

– służebności,

– odszkodowania i zadośćuczynienia,

– sprawy związane z umowami cywilnoprawnymi

– spadki,

– lokale mieszkalne,