Prawo pracy

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy obejmują między innymi:

– sporządzanie umów o pracę i wypowiedzeń umów o pracę,

– sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,

– reprezentowanie stron stosunku pracy przed sądami powszechnymi,

– opiniowanie i udzielanie porad dotyczących bieżących spraw pracowniczych.