Wynagrodzenie

Wynagrodzenie z tytułu świadczonej pomocy prawnej ustalane jest w drodze umowy z klientem. Jego wysokość uzależniona jest od indywidualnych potrzeb klienta, stopnia skomplikowania i rodzaju sprawy.

Radca Prawny Krzysztof Majsnerowski stosuje następujące systemy wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie indywidualne, ustalane dla każdego klienta osobno przy uwzględnieniu specyfiki sprawy,
  • wynagrodzenie ryczałtowe; obejmujące stałą obsługę prawną, w jej ramach klient ma możliwość korzystania ze stałej obsługi prawnej w zakresie uzgodnionym w umowie,
  • wynagrodzenie godzinowe; jego wysokość uzależniona jest od czasu poświęconego przez radcę na świadczenie pomocy prawnej.