Porady prawne

Radca Prawny Krzysztof Majsnerowski udziela porad prawnych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Istotą tychże porad jest kompleksowe rozpoznanie oraz analiza zgłoszonego przez Klienta problemu i obejmują swoją treścią potencjalne szanse, jak również ewentualne zagrożenia wynikające ze specyfiki sprawy.

W ramach porad prawnych Radca Prawny Krzysztof Majsnerowski sporządza dla Klienta także niezbędne dokumenty i pisma dotyczące przedstawionego problemu.