Reprezentowanie przed organami administracji publicznej

Zastępowanie strony przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika ma na celu zapewnienie właściwego toku postępowania i tym samym obronę oraz ochronę interesu strony podczas trwania procesu. W sytuacji, gdy Radca Prawny Krzysztof Majsnerowski otrzyma zlecenie poprowadzenia sprawy, w zakres niniejszej usługi wejdzie toteż występowanie w imieniu Klienta przed właściwym organem administracji publicznej – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji – w tym także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wieloletnie doświadczenie Radcy Prawnego Krzysztofa Majsnerowskiego, zdobyte w następstwie orzekania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie, bowiem, iż w trakcie prowadzonego postępowania strona reprezentowana jest przed organem administracji publicznej w pełni profesjonalnie i przy zastosowaniu wszelkich niezbędnych środków prowadzących do obrony jej praw.