Reprezentowanie przed sądami powszechnymi

Zastępowanie strony przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika ma na celu zapewnienie właściwego toku postępowania i tym samym obronę oraz ochronę interesu strony podczas trwania procesu. W sytuacji, gdy Radca Prawny Krzysztof Majsnerowskiotrzyma zlecenie poprowadzenia sprawy, w zakres niniejszej usługi wejdzie toteż występowanie w imieniu Klienta przed sądami powszechnymi zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji niezależnie od etapu sprawy. Wieloletnie doświadczenie Radcy Prawnego Krzysztofa Majsnerowskiego sprawia bowiem, iż w trakcie prowadzonego procesu strona reprezentowana jest przed sądem w pełni profesjonalnie i przy zastosowaniu wszelkich niezbędnych środków prowadzących do obrony jej praw.

W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania pomocy prawnej poza okręgiem Sądu Okręgowego w Koszalinie Radca Prawny Krzysztof Majsnerowski, wykorzystując szereg kontaktów pośród radców prawnych, zapewni zastępstwo procesowe na terenie całego kraju.