Sporządzanie, analiza i doradztwo w zakresie umów, statutów i uchwał

Radca Prawny Krzysztof Majsnerowski w ramach świadczonej pomocy prawnej sporządza i analizuje umowy będące w obrocie prawnym, statuty i uchwały organów. Dotyczy to zarówno typowych umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa sprzedaży, etc.), umów sporządzanych na życzenie Klienta uwzględniających specyfikę obrotu gospodarczego, umów i statutów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, uchwał organów oraz innych dokumentów związanych pośrednio lub bezpośrednio z szeroko pojętym obrotem prawnym.