Windykacja należności

Radca Prawny Krzysztof Majsnerowski w ramach świadczenia pomocy prawnej prowadzi działania windykacyjne mające na celu szybkie i sprawne odzyskanie wierzytelności. Działania te obejmują czynności przedsądowe (negocjacje, wezwania do zapłaty, ugody), czynności sądowe (dochodzenie wierzytelności przez sądem, uzyskanie tytułu wykonawczego) oraz czynności egzekucyjne (ustalanie majątku dłużnika, występowanie w postępowaniu egzekucyjnym i czynny udział w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym).

Radca Prawny Krzysztof Majserowski współpracuje także z firmą windykacyjną zajmującą się obrotem wierzytelnościami co daje możliwość sprzedaży posiadanych wierzytelności lub ich kupno na korzystnych warunkach.